تازه هاي هریس

عقدقرارداد با اتحاديه خواربار شهرستان باوي

شنبه ۳۱ خرداد ۹۳

نرم افزار جامع اتوماسيون هريس براي اتحاديه خواربار شهرستان باوي در يك ايستگاه كاري نصب و راه اندازي شد.

عقد قرارداد با اتحاديه پوشاك بيرجند

شنبه ۳۱ خرداد ۹۳

نرم افزار جامع اتوماسيون هريس براي اتحاديه پوشاك بيرجند در يك ايستگاه كاري نصب و راه اندازي شد.

عقد قرارداد با اتحادیه مشاورین املاک بوشهر

شنبه ۷ دی ۹۲

نرم افزار جامع اتوماسيون هريس براي اتحادیه مشاورین املاک بوشهر نصب شد.

بروز رساني نرم افزار ارتباط با مشتري هريس

یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۱

بروز رساني نرم افزار ارتباط با مشتري هريس

مقالات و یادداشت

برخی از مشتریان