تازه هاي هریس

پياده سازي نرم افزار بازرسي آندرويد در اتحاديه خرازي و اتحاديه چيني بلور

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۵

پياده سازي نرم افزار بازرسي آندرويد در اتحاديه خرازي تهران و اتحاديه چيني و بلور تهران و اجرايي شدن اين نرم افزار

مقالات و یادداشت

اتوماسيون اداري چيست؟

دوشنبه ۲۰ مرداد ۹۳

امروزه سيستم‌هاي اتوماسيون اداري تكامل يافته‌اند و طيف وسيعي از فعاليت‌هاي سازماني و برون سازماني را پوشش مي‌دهند و به همين دليل شامل ماژول‌هاي متنوعي است كه هر كدام بخش‌هايي از فرايند‌ها يا فعاليت‌هاي يك سازمان را در برمي گيرند.

مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)

دوشنبه ۲۰ مرداد ۹۳

مديريت ارتباط با مشتري، بر مبادله ارزش بين مشتري و سازمان بنا شده و بر ارزش ايجاد شده در اين ارتباط تاكيد مي‌ كند.

برخی از مشتریان