تازه هاي هریس

عقدقرارداد با اتحاديه خواربار شهرستان باوي

شنبه ۳۱ خرداد ۹۳

نرم افزار جامع اتوماسيون هريس براي اتحاديه خواربار شهرستان باوي در يك ايستگاه كاري نصب و راه اندازي شد.

عقد قرارداد با اتحاديه پوشاك بيرجند

شنبه ۳۱ خرداد ۹۳

نرم افزار جامع اتوماسيون هريس براي اتحاديه پوشاك بيرجند در يك ايستگاه كاري نصب و راه اندازي شد.

عقد قرارداد با اتحادیه مشاورین املاک بوشهر

شنبه ۷ دی ۹۲

نرم افزار جامع اتوماسيون هريس براي اتحادیه مشاورین املاک بوشهر نصب شد.

چرا اتوماسيون هريس ؟

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۱

(Automation) تركيبي است از دو كلمه "automatic" و "operation" و به معني عمل كردن بدون عامل خارجي (انسان) يا با كمترين تاثير عامل خارجي است. بعبارتي اتوماسيون يعني خودكارشدن عمليات. خودكارسازي اداري مجموعه‌اي از روش‌ها براي ثبت و نمايش و مديريت روندهاي اداري , فني و مالي ميباشد. اغلب اين راهكارها ...

مقالات و یادداشت

برخی از مشتریان